×
Am lansat o noua aplicatie, disponibila doar pe Android.

Noua aplicatie Daedalus Online te ajuta sa fii mai aproape de lumea digitala.

Acum poti accesa si completa sondajele direct de pe telefonul mobil!

Regulament CAMPANIE “Actualizare Date 2” 2021

Regulament CAMPANIE “Actualizare Date 2” 2021

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO66BRDE441SV63303434410, deschis la Banca BRD Decebal, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei Campanii va fi 11 august – 22 august. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: castiga unul dintre cele 5 premii in valoare de 200 lei fiecare, daca raspunzi la chestionarul de actualizare a datelor 2, in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe e-mail. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

Sa completeze chestionarul de actualizare a datelor personale cu care este inscris in comunitatea Daedalus Online. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.  

Data limita de participare este 22 august 2021.

Castigatorii vor fi contactati prin email, iar numele acestora se vor afisa pe site si Facebook, dupa primirea datelor personale si trimiterea premiilor.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: castiga unul dintre cele 5 premii in valoare de 200 lei fiecare , daca raspunzi la chestionarul de actualizare a datelor, in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe email. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape: Sa completeze chestionarul de inscriere in panel. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii link-ului de validare pe adresa de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator. Sa raspunda la chestionarul “Actualizare date 2” in aceasta perioada.
Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.
Data limita de participare este 22 august 2021.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Actualizare date 2” se va acorda 5 premii in valoare de 200 lei fiecare.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea Castigatorului

1.Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti in perioada 23-27 august 2021.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorii de maxim  2 ori.

4.In cazul in care castigatorii nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.