Regulament CAMPANIE DE RECOMANDARE PRIETENI

  • Imprimare

Regulament  CAMPANIE DE RECOMANDARE PRIETENI

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a concursului este 6 octombrie 2020 – 18 octombrie 2020. Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Invita 10 prieteni sa se alature comunitatii Daedalus Online!

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, domiciliul in Romania, care sunt inscrisi in panelul Daedalus Online si indeplinesc celelalte conditii prevazute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu acest concurs.

 

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Invita 10 prieteni sa se alature comunitatii Daedalus Online!

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa fie inscrisi in panelul Daedalus Online.

• Sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania.

• Sa aiba cel putin 18 ani impliniti.

• Sa recomande maximum 10 prieteni sa se alature comunitatii Daedalus Online prin link-ul primit pe email.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa de email sau a contactarii telefonice a participantului.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 18 octombrie 2020.

Art. 5. Recompensele Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Invita 10 prieteni sa se alature comunitatii Daedalus Online!” se va acorda urmatoarea recompensa:

• 20 de puncte pentru fiecare prieten recomandat care se inscrie in comunitatea Daedalus Online prin link-ul din invitatie si isi confirma contul.

Persoanele care recomanda vor putea primi puncte doar daca prietenii recomandati se inscriu in panel prin link-ul din invitatie isi confirma contul.

Participantul are dreptul sa recomande doar adrese de email valide si reale. In cazul in care Organizatorul va identifica conturi multiple, conturi care nu sunt valide sau contin domeniu de spam, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile participantului care incalca prezentul regulament. De asemenea, punctele nu se vor actualiza in contul persoanei care incalca aceasta regula.Este necesar ca adresele de email recomandate sa nu existe deja in baza noastra de date deoarece intr-un asemenea caz, nu se pot actualiza punctele fiind vorba de o dublura. !Atentie! - se vor acorda puncte doar pentru 10 prieteni care respecta regulamentul. In cazul in care un participant va recomanda mai mult de 10 prieteni, nu se vor actualiza punctele peste limita admisa (maximum 10 prieteni este limita admisa).

 

Art.6. Actualizarea punctelor (recompensa) - PERIOADA

Punctele pentru prezenta campanie se vor actualiza in perioada 19 octombrie - 25 octombrie 2020

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de
catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.