×
Am lansat o noua aplicatie, disponibila doar pe Android.

Noua aplicatie Daedalus Online te ajuta sa fii mai aproape de lumea digitala.

Acum poti accesa si completa sondajele direct de pe telefonul mobil!

Regulament CAMPANIE "Daedalus Online iti plateste scoala de soferi"

Regulament  CAMPANIE “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei CAMPANII este 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2020. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Intra in comunitatea noastra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
de a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 31 DECEMBRIE 2020.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele lui va fi afisat pe site dupa primirea premiului.

 

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Intra in comunitatea noastra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa se inscrie in panelul Daedalus Online.

• Sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania.

• Sa aiba cel putin 18 ani impliniti.

• Sa raspunda la cel putin o invitatie la sondaje primita de la Daedalus Online in decursul perioadei pentru care se fac extragerile.


Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din
formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa
de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 31 DECEMBRIE 2020.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele lui va fi afisate pe site dupa primirea premiului.

 

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi" se va acorda urmatoarul premiu:
Plata scolii de soferi.

Valoarea premiului este de cel mult 1500 lei.

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze organizatorului urmatoarele informatii: datele personale (nume, prenume, adresa, CNP, telefon) si datele de identificare bancara ale companiei perstatoare de servicii de pregatire pentru examenul auto cu care doreste sa colaboreze.

Ca organizatorul sa poata efectua plata catre compania prestatoare de servicii de pregatire pentru examenul auto aleasa si specificata de castigator este necesar ca acesta sa trimita pe email factura/ acord contractual stabilit intre cei doi in care este specificat in clar contractarea serviciului de catre castigator si asumarea prestarii de servicii a companiei. In urma primirii documentului contractual dintre castigator si compania aleasa, organizatorul are angajamentul de a transfera suma in contul companiei indicat in contract. Aducem in vedere faptul ca raspunderea contractuala este intre castigator si compania prestatoare.

Se solicita datele personale ale castigatorului deoarece plata premiului se declara la Administratia Financiara, dar si pentru plata impozitului, acesta fiind platit in totalitate de catre organizator.

In cazul in care valoarea serviciilor oferite de compania aleasa de castigator depaseste valoarea premiului oferit de organizator, castigatorul trebuie sa completeze diferenta de suma necesara.

Organizatorul nu este responsabil daca valoarea serviciilor companiei aleasa de castigator este mai mare decat valoarea premiului.

Organizatorul doreste sa efectueze plata direct in contul companiei pentru a se asigura ca participantul castigator beneficiaza de servicii pentru pregatirea examenului auto si nu foloseste premiul in alte scopuri.

Impozitul aferent premiului va fi suportat in totalitate de catre Organizator. Organizatorul nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii in afara cel prevazut in regulament.

VALABILITATEA VOUCHERULUI PRIMIT ESTE DE 3 LUNI din momentul extragerii si anuntarea castigatorului daca acesta raspunde si doreste premiul.

 

Art.6. Desemnarea Castigatorilor

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in perioada 11 IANUARIE - 17 IANUARIE 2021.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email
declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in care castigatorul nu si-a revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza
premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile
calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va
pierde orice drept asupra premiului castigat.

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de
catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.