×
Am lansat o noua aplicatie, disponibila doar pe Android.

Noua aplicatie Daedalus Online te ajuta sa fii mai aproape de lumea digitala.

Acum poti accesa si completa sondajele direct de pe telefonul mobil!

Regulament CAMPANIE "Daedalus Online iti plateste scoala de soferi"

Regulament  CAMPANIE “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei CAMPANII va fi 04 SEPTEMBRIE 2019 - 31 IULIE 2020. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Intra in comunitatea nostra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
de a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 31 IULIE 2020.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele lui va fi afisat pe site dupa primirea premiului.

 

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Intra in comunitatea noastra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa se inscrie in panelul Daedalus Online.

• Sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania.

• Sa aiba cel putin 18 ani impliniti.

• Sa raspunda la cel putin o invitatie la sondaje primita de la Daedalus Online in decursul perioadei pentru care se fac extragerile.


Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din
formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa
de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 31 IULIE 2020.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele lui va fi afisate pe site dupa primirea premiului.

 

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi" se va acorda urmatoarul premiu:
Plata scolii de soferi.

Valoarea premiului este de cel mult 1500 lei. Impozitul aferent premiilor va fi suportat in totalitate de catre Organizator. Organizatorul nu va acorda castigatorilor contravaloarea in bani a premiilor. Castigatorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii in afara celor prevazute in regulament.

 

Art.6. Desemnarea Castigatorilor

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in perioada 17 - 31 august 2020.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email
declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in carecastigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza
premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile
calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va
pierde orice drept asupra premiului castigat.

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de
catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.