Regulament tombola “Opinii generale”

  • Imprimare

Regulament tombola "Opinii generale"

Art. 1. Organizatorul tombolei:

Organizatorul tombolei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul in Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 25606569, inregistrata in Registrul Comertului sub. J40 / 6306 / 27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a tombolei:

Perioada de desfasurare a tombolei va fi 18 iulie 2019 – 26 iulie 2019. Tombola se desfasoara pentru toti cetatenii romani care lucreaza in strainatate.

Art. 3. Drept de participare:

La aceasta tombola pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 16 ani impliniti la data inceperii tombolei si care lucreaza in strainatate.
La aceasta tombola nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta tombola.

Art 4. Mecanismul de desfasurare:

Tema tombolei: Participa la sondajul “Oprinii generale” si poti castiga unul dintre cele trei (3) premii in valoare de 100 de RON fiecare.
Pentru a participa la tombola, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa fie cetateni romani care lucreaza in strainatate
  • Sa aiba cel putin 16 ani impliniti
  • Sa completeze studiul in intregime
  • Sa ne comunice o adresa de email valida

Castigatorii vor fi contactati prin email si prenumele lor vor fi afisate pe site.

Art. 5. Premiile tombolei si acordarea acestora:

In cadrul tombolei se vor acorda cate trei (3) premii in valoare de 100 RON fiecare.

Castigatorii vor primi premiul (suma de 100 RON) in contul bancar.

Art.6. Desemnarea castigatorilor:

  1. 1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti in perioada 12- 16 august 2019.
  2. 2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin email in ziua tragerii la sorti.
  3. 3. Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorii de maxim 3 ori.
  4. 4. In cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul (nu au raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 10 zile de la ultima notificare, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat. Premiile nerevendicate vor fi disponibile pentru urmatorii castigatori extrasi prin tragere la sorti.


Art. 8. Litigii:

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 9. Regulamentul promotiei:

Regulamentul concursului este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu

Art. 10. Taxe si Impozite:

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor