Sistem puncte

Pentru fiecare sondaj completat, fiecare persoana va primi un numar de puncte, in functie de lungimea si dificultatea chestionarului.

Lungime chestionarNr puncte
chestionar
complet
Pana la 3 minute  30
3-5 minute 40
6- 10 minute  50
11 - 15 minute  75
16 –20 minute  100
21- 30 minute  125
Peste 30 minute  150

In cazul in care ati primit invitatie de participare la sondaj, iar in urma completarii partiale a acestuia ati primit mesaj de tipul "Profil necorespunzator", recompensa este de 20 puncte.
Lungimea chestionarului se calculeaza prin pre-testare si reprezinta durata medie de completare a mai multor chestionare.
Daca o persoana nu indeplineste conditiile de participare la sondaj (de exemplu nu este conducator de Ford), atunci aceasta persoana va primi 20 puncte.
Pentru fiecare persoana in parte care a participat la un studiu, sistemul va actualiza numarul de puncte automat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la terminarea acelui sondaj.
Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment sistemul de puncte, in functie de cerintele de pe piata. Informatiile se vor afisa pe site.