×
Am lansat o noua aplicatie, disponibila doar pe Android.

Noua aplicatie Daedalus Online te ajuta sa fii mai aproape de lumea digitala.

Acum poti accesa si completa sondajele direct de pe telefonul mobil!

Regulament PREMIU LA ALEGERE - VALOARE MAXIMA 2500 LEI

Regulament Campanie "Inscrie-te si participa la sondajele Daedalus Online si poti castiga un premiu in valoare de maxim 2500 LEI!"

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul concursului este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul in Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 25606569, inregistrata in Registrul Comertului sub. J40 / 6306 / 27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator.Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a concursului:

Perioada de desfasurare a concursului va fi 01 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021. Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, domiciliul in Romania, care sunt inscrisi in panelul Daedalus Online si indeplinesc celelalte conditii prevazute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu acest concurs.

 

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Inscrie-te si participa la sondajele Daedalus Online si poti castiga un premiu in valoare de maxim 2500 LEI!

Daedalus Online ofera sansa unui castigator de a alege unul (1) dintre premiile mentionate mai jos:

• Abonament Regina Maria/ 1 an pentru trei persoane (familie); - valoare maxima 2500 LEI

• PS5; - valoare maxima 2500 LEI

• Trotineta electrica; - valoare maxima 2500 LEI

• TV; - valoare maxima 2500 LEI

• Smartwatch; - valoare maxima 2500 LEI

• Sistem HomeCinema; - valoare maxima 2500 LEI

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• sa se inscrie in panelul Daedalus Online

• sa isi confirme contul Daedalus Online.

• sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania

• sa aiba cel putin 18 ani impliniti.

• • sa raspunda la cel putin 1 invitatie la sondajele primite de la Daedalus Online in decursul perioadei in care se desfasoara campania ( 01 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021).

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Castigatorul va fi contactat prin email si numele acestuia va fi afisat pe site dupa primirea premiului.

 

Art. 5. Premiul concursului si acordarea acestuia:

In cadrul concursului se va acorda 1 premiu anual in valoare de 2500 LEI – castigatorul are dreptul de a alege unul (1) din premiile mentionate mai jos:

• Abonament Regina Maria/ 1 an pentru trei persoane (familie); - valoare maxima 2500 LEI

• PS5; - valoare maxima 2500 LEI

• Trotineta electrica; - valoare maxima 2500 LEI

• TV; - valoare maxima 2500 LEI

• Smartwatch; - valoare maxima 2500 LEI

• Sistem HomeCinema; - valoare maxima 2500 LEI

Valoarea premiului nu va depasi suma de 2500 LEI.

Impozitul aferent premiului va fi suportat in totalitate de catre Organizator. Organizatorul nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii in afara cel prevazut in regulament.

Art.6. Desemnarea castigatorului

1. Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti pe 4 ianuarie 2022.

2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti.

3. Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim 3 ori.

4. In cazul in care castigatorul nu si-a revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 10 zile de la ultima notificare, acesta este considerat castigator nevalid si va pierde orice drept asupra premiului castigat. Premiul nerevendicat va fi disponibil pentru urmatorul castigator extras prin tragere la sorti

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul concursului este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul obtinut de
catre castigator ca urmare a prezentei campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.