Termeni si conditii "Clubul Respondentilor GOLD"

  • Imprimare

Termeni si conditii „Clubul Respondentilor GOLD

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, operator de date cu caracter personal cu numarul 12502, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Calificarea in Clubul Respondentilor GOLD se face pe baza activitatii pe care respondentii au avut-o in anul 2020, iar acestia vor beneficia de privilegiile prezentului regulament pe tot parcursul anului 2021. Campania este activa in perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 pentru anul 2020.

 

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, domiciliul in Romania, care sunt inscrisi in panelul Daedalus Online si indeplinesc celelalte conditii prevazute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Completeaza cat mai multe chestionare si vei deveni membru in Clubul Respondentilor GOLD

Pentru calificarea in acest club, respondentii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• 1. sa se fi inscris in panelul Daedalus Online in perioada 2012 -2020;

• 2. sa fie cetateni romani cu resedinta in Romania;

• 3. sa aiba cel putin 18 ani impliniti;

• 4. sa raspunda la minim 50% din chestionarele primite si sa aiba un minim de 5 chestionare completate in anul precedent (2020).

!ATENTIE! Prezentul regulament nu este valabil doar pentru respondentii care s-au inscris in 2012 si sunt inca activi, ci tuturor respondentilor care s-au inscris de-a lungul anilor pana la sfarsitul anului 2020 si respecta mecanismul de desfasurare prezentat mai sus. Una dintre cele mai importante reguli (4) este cea care face referire la rata de raspuns a respondentilor in perioada 1 ianuarie 2020 – 31 ianuarie 2020.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

 

Art. 5. Premiile de care beneficiaza exclusiv doar respondentii din Clubul GOLD:

• 1. la fiecare retragere a banilor vor primi un bonus de 10% in plus peste valoarea banilor retrasi in acest an;

• 2. se vor califica automat la o tombola bianuala cu lingouri de aur cu greutatea de 5g fiecare;

• 3. vor primi mai multe puncte pentru recomandarea prietenilor care sa faca parte din comunitatea Daedalus Online;

• 4. se vor bucura de toate beneficiile anterioare si vor participa in continuare la tragerile la sorti pentru premii lunare si anuale.

CLARIFICARI premii:

•1. bonusul de 10%: se aplica ori de cate ori respondentii din acest club fac o cerere de plata in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021.

•2. tombola bianuala cu lingouri de aur: se vor extrage doi castigatori prin tragere la sorti.

•3. puncte pentru recomandarea prietenilor: se vor actualiza puncte doar in momentele in care vor fi deschise campanii deschise. Punctajul pentru respondentii GOLD va fi de 50 de puncte pentru persoanele recomandate care se inscriu in comunitatea Daedalus Online (spre deosebire de 20 de puncte pentru restul persoanelor din comunitate)

•Pentru acordarea premiilor 1 si 2, respondentii vor fi nevoiti sa furnizeze datele lor personale in conturile Daedalus Online astfel incat Organizatorul sa poata trimite sumele necesare sau lingourile. Datele financiare necesare sunt: nume, prenume, adresa, CNP, telefon, IBAN, banca. Se solicita datele personale ale castigatorilor deoarece plata premiilor se declara la Administratia Financiara, dar si pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind platit in totalitate de catre Organizator.

 

Art.6. Desemnarea castigatorilor lingourilor de aur

Se vor extrage doi castigatori prin tragere la sorti in perioade diferite.

Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti dupa cum urmeaza:

•a) PRIMUL CASTIGATOR se va extrage pe 2 iunie 2021

•b) AL DOILEA CASTIGATOR se va extrage pe 2 decembrie 2021

!ATENTIE! In cazul in care furnizorul specializat in tranzactionarea aurului nu mai poate livra lingouri de aur, Organizatorul are obligatia de a trimite castigatorului contravaloarea lingoului in bani. Valoarea acestuia va fi aproximata la 1500 RON!

1. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in comunitatea Daedalus Online.

2. Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maximum 3 ori: 1 instiintare si 2 remindere.

3. In cazul in care castigatorul are actualizat telefonul in contul personal, acesta va fi contactat si pe telefon.

4. In cazul in care castigatorul nu si-a revendicat premiul (nu a raspuns la email, sau la telefon, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 10 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat. In acest caz, respectand prezentul regulament, Organizatorul va extrage un alt castigator.

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Acesti termeni sunt gratuiti oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu..

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul pe venit datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentului concurs, in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.