Regulament tombola lunara "Servicii utilizate in Romania"

Regulament

Art. 1. Organizatorul Tombolei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul in Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, inregistrata in Registrul Comertului sub. J40 / 6306 / 27.05.2009, cont Cont RO66BRDE441SV63303434410, deschis la Banca BRD Decebal, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator.
Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei TOMBOLE, pentru Valul 2 al studiului, va fi 09 Octombrie 2015 - 04 Noiembrie 2015. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

La aceasta TOMBOLA pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 14 ani impliniti la data inceperii TOMBOLEI, domiciliul in Romania, care sunt inscrisi in panelul Daedalus Online si indeplinesc celelalte conditii prevazute de prezentul regulament.
La aceasta TOMBOLA nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta TOMBOLA.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Participa la sondajul "Servicii utilizate in Romania" si poti castiga in cadrul fiecarul val  unul dintre cele trei (3) cupoane eMAG in valoare de 100 de RON fiecare.
Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa faca parte din panelul Daedalus Online.
  • Sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania.
  • Sa aiba cel putin 14 ani impliniti.
  • Sa raspunda la sondajul "Servicii utilizate in Romania"

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Castigatorii vor fi contactati prin email/telefon si numele lor vor fi afisate pe site.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul TOMBOLEI se vor acorda cadrul fiecarui val cate trei (3) cupoane eMAG in valoare de 100 ron fiecare.

Castigatorii vor primi pe email un bon valoric in format electronic cu care isi pot revendica premiul de pe www.emag.ro.

Bonurile sunt nominale si sunt valabile 30 de zile.

Organizatorul nu este responsabil de calitatea, garantia si expedierea produselor, aceasta cazand in sarcina emag.ro.

Art.6. Desemnarea Castigatorilor

  1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti in prima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru luna in curs.
  2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin email in ziua tragerii la sorti.
  3. Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorii de maxim 2 ori.
  4. In cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul (nu au raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 3 zile de la ultima notificare, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat.


Art. 8. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 9. Regulamentul promotiei

Regulamentul tombolei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.daedalusonline.ro.

Art. 10. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei Tombole, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor