Regulament CAMPANIE "Daedalus Online iti plateste scoala de soferi"

Regulament  CAMPANIE “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei CAMPANII va fi 04 SEPTEMBRIE 2019 - 16 DECEMBRIE 2019. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Intra in comunitatea nostra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
de a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 16 DECEMBRIE 2019.

Castigatorul va fi contactati prin email iar numele lui va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

 

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: Intra in comunitatea nostra si Daedalus Online iti plateste scoala de soferi

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa se inscrie in panelul Daedalus Online.

• Sa fie cetateni romani, cu resedinta in Romania.

• Sa aiba cel putin 18 ani impliniti.

• Sa raspunda la cel putin o invitatie la sondaje primita de la Daedalus Online in decursul perioadei pentru care se fac extragerile.


Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din
formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa
de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care
Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul
a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Data limita de participare este 16 DECEMBRIE 2019.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele lui va fi afisate pe site in ziua extragerilor.

 

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Daedalus Online iti plateste scoala de soferi" se va acorda urmatoarul premiu:
Plata scolii de soferi.

Valoarea premiului este de cel mult 1500 lei. Impozitul aferent premiilor va fi suportat in totalitate de catre Organizator. Organizatorul nu va acorda castigatorilor contravaloarea in bani a premiilor. Castigatorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii in afara celor prevazute in regulament.

 

Art.6. Desemnarea Castigatorilor

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in ziua de 17 DECEMBRIE 2019.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email
declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in carecastigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza
premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile
calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va
pierde orice drept asupra premiului castigat.

 

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de
catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.

Regulament tombola “Opinii generale”

Regulament tombola "Opinii generale"

Art. 1. Organizatorul tombolei:

Organizatorul tombolei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul in Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 25606569, inregistrata in Registrul Comertului sub. J40 / 6306 / 27.05.2009, cont Cont RO36INGB0000999902012334, deschis la Banca ING, Bucuresti, ROMANIA, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a tombolei:

Perioada de desfasurare a tombolei va fi 18 iulie 2019 – 26 iulie 2019. Tombola se desfasoara pentru toti cetatenii romani care lucreaza in strainatate.

Art. 3. Drept de participare:

La aceasta tombola pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana care au cel putin varsta de 16 ani impliniti la data inceperii tombolei si care lucreaza in strainatate.
La aceasta tombola nu pot participa angajatii Daedalus New Media Research, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta tombola.

Art 4. Mecanismul de desfasurare:

Tema tombolei: Participa la sondajul “Oprinii generale” si poti castiga unul dintre cele trei (3) premii in valoare de 100 de RON fiecare.
Pentru a participa la tombola, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa fie cetateni romani care lucreaza in strainatate
  • Sa aiba cel putin 16 ani impliniti
  • Sa completeze studiul in intregime
  • Sa ne comunice o adresa de email valida

Castigatorii vor fi contactati prin email si prenumele lor vor fi afisate pe site.

Art. 5. Premiile tombolei si acordarea acestora:

In cadrul tombolei se vor acorda cate trei (3) premii in valoare de 100 RON fiecare.

Castigatorii vor primi premiul (suma de 100 RON) in contul bancar.

Art.6. Desemnarea castigatorilor:

  1. 1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti in perioada 12- 16 august 2019.
  2. 2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin email in ziua tragerii la sorti.
  3. 3. Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorii de maxim 3 ori.
  4. 4. In cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul (nu au raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 10 zile de la ultima notificare, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat. Premiile nerevendicate vor fi disponibile pentru urmatorii castigatori extrasi prin tragere la sorti.


Art. 8. Litigii:

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 9. Regulamentul promotiei:

Regulamentul concursului este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu

Art. 10. Taxe si Impozite:

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor

Regulament CAMPANIE “Actualizare Date” 2019

Regulament  CAMPANIE “Actualizare Date”, 2019

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO66BRDE441SV63303434410, deschis la Banca BRD Decebal, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei Campanii va fi 03 Iunie 2019 – 29 Iulie 2019. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei, daca raspunzi la chestionarul de actualizarea a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe e-mail. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:  

Sa completeze chestionarul de actualizare a datelor personale cu care este inscris in comunitatea Deadalus Online. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.  

Data limita de participare este 29 Iulie 2019.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei fiecare , daca raspunzi la chestionarul de actualizare a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe email.Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape: Sa completeze chestionarul de inscriere in panel. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator. Sa raspunda la chestionarul “Actualizare date” in aceasta perioada
Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.
Data limita de participare este 29 Iulie 2019.
Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Actualizare date” se va acorda  10 premii in valoare de 500 lei.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea Castigatorului

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in perioada 30-31 Iulie 2019.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in care castigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Regulament CAMPANIE “Actualizare Date- partea a II-a” 2017

Regulament  CAMPANIE “Actualizare Date- partea a II-a”, 2017

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO66BRDE441SV63303434410, deschis la Banca BRD Decebal, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei Campanii va fi 08 Noiembrie 2017 – 08 Decembrie 2017. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei, daca raspunzi la chestionarul de actualizarea a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe e-mail. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:  

Sa completeze chestionarul de actualizare a datelor personale cu care este inscris in comunitatea Deadalus Online. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.  

Data limita de participare este 15 Decembrie 2017.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei fiecare , daca raspunzi la chestionarul de actualizare a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe email.Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape: Sa completeze chestionarul de inscriere in panel. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator.Sa raspunda la chestionarul “Actualizare date – partea a II-a” in aceasta perioada. 
Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.
Data limita de participare este 15 Decembrie 2017.
Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Actualizare date- partea a II-a” se va acorda  10 premii in valoare de 500 lei.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea Castigatorului

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in perioada 18-20 Decembrie 2017.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in care castigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Regulament CAMPANIE “Actualizare Date- partea I” 2017

Regulament  CAMPANIE “Actualizare Date- partea I”, 2017

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în Bucuresti, Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, CUI: 2560656, Înregistrata în Registrul Comertului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont Cont RO66BRDE441SV63303434410, deschis la Banca BRD Decebal, reprezentata de Laurentiu Serghie cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei Campanii va fi 01 Noiembrie 2017 – 01 Decembrie 2017. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei, daca raspunzi la chestionarul de actualizarea a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe e-mail. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:  

Sa completeze chestionarul de actualizare a datelor personale cu care este inscris in comunitatea Deadalus Online. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.  

Data limita de participare este 07 Decembrie 2017.

Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Tema concursului: castiga  unul dintre cele 10 premii in valoare de 500 lei fiecare , daca raspunzi la chestionarul de actualizare a datelor in termen de 7 zile de la primirea invitatiei pe email.Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape: Sa completeze chestionarul de inscriere in panel. Formularul va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa de email sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator. Sa raspunda la chestionarul “Actualizare date – partea I” in aceasta perioada
Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.
Data limita de participare este 07 Decembrie 2017.
Castigatorul va fi contactat prin email iar numele sau va fi afisat pe site in ziua extragerilor.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Actualizare date- partea I” se va acorda  10 premii in valoare de 500 lei.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea Castigatorului

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti in perioada 11-15 Decembrie 2017.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim  2 ori.

4.In cazul in care castigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.